REAL FANTASY DESIGN

Impresszum

kötelező információk a weboldalon

A 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) kimondja, hogy:

– A szolgáltatónak gondoskodnia kell arról,  hogy az impresszuma (annak rendeletben előírt tartalmi elemei) elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon elérhető legyen.

Mik azok a kötelező információk, melyeket a weboldal impresszumának tartalmaznia kell?

A fent említett jogszabály együttes már 2008-tól pontosan meghatározza  (2008. évi XLVII. törvény 41. § (2) – hatályos: 2008. 09. 01-től), mely adatok megadása elengedhetetlen ahhoz, hogy jogtisztán üzemeltessünk egy webhelyet, vagy működtessünk egy webáruházat.

– Szolgáltatóval kapcsolatos kitételek:

 • Név
 • Székhely, telephely (ennek hiányában lakcím).
 • Elérhetőség (rendszeresen erre a célra hasznát e-mail cím, valamint telefonszám).
 • Nyilvántartásba vevő szervezet, illetve hatóság.
 • Nyilvántartási szám, ha a jogszabály a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését nyilvántartásba való bejegyzéshez köti.
 • Engedélyező hatóság és annak elérhetőségei, az engedély száma, amennyiben a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles.
 • Adószám
 • Annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezése, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja.

2014. 01.01-től pedig tovább bővült a kötelező elemek listája. Ekkor lépett ugyanis hatályba a 2013. évi CCXLV. törvény 29. § (1), mely az előzőeken túl elrendeli, hogy az Impresszumban a szolgáltató részére tárhelyet biztosító TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ alábbi adatai is feltüntetésre kerüljenek:

 • Név
 • Székhely, telephely
 • E-mail cím, amely a vevőkkel való kapcsolattartásra szolgál, és rendszeresen használt.

Amennyiben a honlap vagy webáruház üzemeltetője, tulajdonosa ezen kötelezettségének (Impresszum) nem tesz maradéktalanul eleget, úgy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárást indíthat ellene, és adott esetben bírsággal sújthatja a vállalkozást.

Adatok

Vállalkozó neve: Kósa Lászlóné E.V.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 136-138.
Telefonszáma: +36 70 2288 – 921
E-mail címe: info@realfantasydesign.hu
Weboldalának címe: https://realfantasydesign.hu
Vállalkozó adószáma: 56666548 -1- 40
Nyilvántartási száma: 55336585
Statisztikai számjele: 56666548 – 6201 – 231 – 20

A vállalkozást bejegyző hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Kamarai tagság: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A vállalkozó honlapjának tárhelyét biztosító szolgáltató: Profitárhely KFT.
A tárhelyszolgálató székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
A tárhelyszolgáltató e-mail-címe: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

szolgáltatások háttérkép

Galéria

motivációs poszter